> Funeral Songs > Welsh Funeral Songs

8 Best Welsh Funeral Songs

The sonorous depth and harmonic richness of a Welsh male voice choir can offer an unparalleled sense of dignity and gravitas to a funeral service. This page curates a selection of Welsh choir songs specifically designed for funeral occasions, providing a reverent and memorable musical experience.

Below shows the following songs on the page: Calon Lân, Guide Me, O Thou Great Jehovah, Bread of Heaven, Suo Gân, Gwahoddiad, Yr Arglwydd Yw Fy Mugail, Hen Wlad Fy Nhadau (Land of My Fathers), Bugeilio'r Gwenith Gwyn.

1) Calon Lân

Song Written by Traditional (Various Artists)

Looking for a Funeral Director?

Contact someone today

2) Guide Me, O Thou Great Jehovah

Song Written by William Williams, John Hughes
Guide me, O Thou great Jehovah,
Pilgrim through this barren land;
I am weak, but Thou art mighty,
Hold me with Thy powerful hand.
Bread of Heaven, Bread of Heaven,
Feed me till I want no more;
Feed me till I want no more.

Open now the crystal fountain,
Whence the healing stream doth flow;
Let the fiery, cloudy pillar
Lead me all my journey through.
Strong Deliverer, strong Deliverer,
Be Thou still my Strength and Shield;
Be Thou still my Strength and Shield.

When I tread the verge of Jordan,
Bid my anxious fears subside;
Death of death and hell's Destruction,
Land me safe on Canaan's side.
Songs of praises, songs of praises,
I will ever give to Thee;
I will ever give to Thee.

3) Bread of Heaven

Song Written by John Hughes, William Williams
Bread of Heaven, bread of Heaven,
Feed me till I want no more;
Feed me till I want no more.

Open now the crystal fountain,
Whence the healing stream doth flow;
Let the fire and cloudy pillar
Lead me all my journey through:
Strong Deliverer, strong Deliverer,
Be Thou still my Strength and Shield;
Be Thou still my Strength and Shield.

When I tread the verge of Jordan,
Bid my anxious fears subside;
Death of death and hell's Destruction,
Land me safe on Canaan's side:
Songs of praises, songs of praises,
I will ever give to Thee;
I will ever give to Thee.

4) Suo Gân

Song Written by Suo Gân
Suo Gân,
Huna blentyn, ar fy mynwes,
Clyd a chynnes ydyw hon;
Breichiau mam sy'n dynn amdanat,
Cariad mam sy dan fy mron.

Ni chaiff dim amharu'th gyntun,
Ni wna undyn â thi gam;
Huna'n dawel, annwyl blentyn,
Huna'n fwyn ar fron dy fam.

Huna'n dawel, heno, huna,
Huna'n fwyn, y tlws ei lun;
Pam yr wyt yn awr yn gwenu,
Gwenu'n dirion yn dy hun?

Ai angylion fry sy'n gwenu,
Arnat ti yn gwenu'n llon,
Tithau'n gwenu'n ôl dan huno,
Huno'n dawel ar fy mron?

Suo Gân,
Cysga di fy mhlentyn bach,
Huna'n dawel annwyl fach;
Huna'n dawel, heno, huna,
Huna'n fwyn, y tlws ei lach.

Suo Gân,
Cysga'n dawel yn fy mynwes,
Ar yr engyl gwynion draw;
Cysga'n dawel, dim ond deilen
Gura, gura ar y ddŵr mawr.

Suo Gân,
Huna'n dawel, heno, huna,
Huna'n fwyn, y tlws ei luna;
Pam yr wyt yn awr yn gwenu,
Gwenu'n dirion yn dy hun?

Suo Gân,
Huna'n dawel, heno, huna,
Huna'n fwyn, y tlws ei luna;
Pam yr wyt yn awr yn gwenu,
Gwenu'n dirion yn dy hun?

Suo Gân,
Cysga di fy mhlentyn bach,
Huna'n dawel annwyl fach;
Huna'n dawel, heno, huna,
Huna'n fwyn, y tlws ei lach.

Suo Gân,
Cysga'n dawel yn fy mynwes,
Ar yr engyl gwynion draw;
Cysga'n dawel, dim ond deilen
Gura, gura ar y ddŵr mawr.

5) Gwahoddiad

Song Written by Traditional (Various Artists)
Gwahoddiad i'r Arglwydd I'r mynediad pur;
Agored yw'r drws I bob plentyn duw;
Cymerwch y groes yn awr,
Felly'r medd y byddwch chwi
Yn blentynu'n Nghrist, yn blentynu'n Nghrist.

Mawr yw'r Arglwydd, mawr ei ras a'i gariad
Mawr yw'r Arglwydd, am byth yn arwain drwy'r byd;
Mawr yw'r Arglwydd, mawr ei ras a'i gariad
Mawr yw'r Arglwydd, am byth yn arwain drwy'r byd.

6) Yr Arglwydd Yw Fy Mugail

Song Written by Traditional (Various Artists)
Yr Arglwydd yw fy mugail,
Ni ddarf fy ngwallt gan ofn;
Mae e'n byw ym mysg y cymoedd,
Ym mysg y cymoedd bydd ei fron.
Er pan elai i'r dyffrynau hir,
Er pan elai i'r dyffrynau hir,
Aeth fy Nuw, ni'm gadodd i gyd.

Er nad ydwyf yn ffraid i gyfaddef
Na rhois i lawr fy mhen;
Mi gysur fy Nuw, fy Arglwydd,
Er mwyn fy ngobaith sy'n rhedeg.
Yn y gwellt bydd e'n gorwedd,
Yn y gwellt bydd e'n gorwedd,
Mi gysur fy Nuw, fy Arglwydd.

Mae dy fraich draw, O Arglwydd,
Fel crombil yn fy nghanol;
Mae dy gariad di, O Arglwydd,
Fel troseddau i gyd sy'n troi'n gol.
Bydd fy Nuw yn fy ngwaredu,
Bydd fy Nuw yn fy ngwaredu,
Mae dy fraich draw, O Arglwydd.

7) Hen Wlad Fy Nhadau (Land of My Fathers)

Song Written by Evan James, James James
Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi,
Gwlad beirdd a chantorion, enwogion o fri;
Ei gwrol ryfelwyr, gwladgarwyr tra mâd,
Tros ryddid collasant eu gwaed.

Gwlad, gwlad, pleidiol wyf i'm gwlad,
Tra môr yn fur i'r bur hoff bau,
O bydded i'r hen iaith barhau.

Hen Gymru fynyddig, paradwys y bardd,
Pob dyffryn, pob clogwyn, i'm golwg sydd hardd;
Trwy deimlad gwladgarol, mor swynol yw si
Ei nentydd, afonydd, i mi.

Os treisiodd y gelyn fy ngwlad tan ei droed,
Mae hen iaith y Cymry mor fyw ac erioed,
Ni luddiwyd yr awen gan erchyll law brad,
Na thelyn berseiniol fy ngwlad.

8) Bugeilio'r Gwenith Gwyn

Song Written by Traditional (Various Artists)
Bugeilio’r gwenith gwyn,
A'i gangau’r lili dlos,
A’i gangau’r lili dlos;
Rwy’n ei bennu hi’n ddistaw,
Ond does dim distawach nag yr oes.
Yn fy mhlentynedigaeth
Bu farw ’nghalon i,
Bu farw ’nghalon i;
Ond trwy lais y delyn deg
Mae’r gân yn fyw yn fy mron i.

Ond mae ’nghân yn dechreu canu,
Rwy’n canu mewn difri’ ’n awr;
Rwy’n canu mewn difri’ ’n awr;
Ond mae’n gân o gariad,
A chariad sy’n fy nghalon i.

Popular Songs

This section explores popular songs that are often chosen for funeral ceremonies.
Jerusalem
Remember Me
How Long Will I Love You
Bring Him Home
Abide With Me
The Carnival Is Over
Spirit In The Sky
Pie Jesu